ساختمان داخلی و نحوه عملکرد موتور DC

  همه ی ما برقی‌ها تو دوران لیسانس با مفاهیم ابتدایی ماشین‌های DC آشنا شدیم. یکی از چالش‌هایی که همیشه وجود داشت این بود که تصور یک تصویر سه بعدی از اجزای موتور و میدان مغناطیسی و … کار خیلی سختی بود و باعث می‌شد گاها فهم مطالبی که بهمون آموزش داده می‌شد خیلی دشوار […]