تنظیم ضریب گیربکس سروو موتور در مد Position Control

سروو موتورها عموما قابلیت پشتیبانی از 3 مد کنترلی، کنترل موقعیت Position Control ، کنترل سرعت Speed Control و کنترل گشتاور Torque Control را دارند.برخی از سروو موتورها مثل سروو موتور سری A2 دلتا قابلیت پشتیباتی از مدهای کنترلی 2 و 3 گانه و همچنین مد کنترل موقعیت داخلی Internal Position را نیز دارند. جهت […]

مد کنترلی Speed در سروو موتورها

از مزایای سرو موتورها می توان به دقت بسیار بالا، سرعت و عکس العمل سریع، گشتاور متغیر و بالا نسبت به سایر موتورها اشاره کرد. زمانی که در یک پروسه کاری نیاز داریم سرعت موتور ثابت باشد،می توانیم از مد کنترل سرعت سروو درایو استفاده کنیم .در مد Speed، موتور با سرعت تعريف شده می […]