خطای اتصال کوتاه در اینورتر

مواقعی وجود دارند که روی نمایشگر درایو خطایی مشاهده می‌شود که لزوما به معنی سوختن درایو نیست. یکی از این خطاها، خطای اتصال کوتاه در خروجی درایو می‌باشد. این خطا می‌تواند به معنی سوختن موتور یا اتصالی در کابل خروجی باشد. به همین دلیل، می‌توان با چند تست ساده از سالم بودن درایو اطمینان حاصل […]