تنظیم ضریب گیربکس سروو موتور در مد Position Control

سروو موتورها عموما قابلیت پشتیبانی از 3 مد کنترلی، کنترل موقعیت Position Control ، کنترل سرعت Speed Control و کنترل گشتاور Torque Control را دارند.برخی از سروو موتورها مثل سروو موتور سری A2 دلتا قابلیت پشتیباتی از مدهای کنترلی 2 و 3 گانه و همچنین مد کنترل موقعیت داخلی Internal Position را نیز دارند. جهت […]